PROGRAMUL
DE FINANȚARE


Inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România, sprijină dezvoltarea de proiecte care identifică și adresează probleme și oportunități de mediu din comunitățile bucureștene.

Valoarea totală a finanțărilor acordate până în prezent este de 1.611.531 lei
• Runda I: 300.997 lei (2021-2022) + 320.000 lei (2022-2023)
• Runda II: 605.267 lei + 105.267 lei (2022-2023)
• Runda III: 300.000 lei.
• Runda IV: 500.000 lei.
• Runda V: 1.500.000 lei.


PROGRAMUL
DE FINANȚARE

Inițiat de Fundația Comunitară București și ING Bank România, sprijină dezvoltarea de proiecte care identifică și adresează probleme și oportunități de mediu din comunitățile bucureștene.

Valoarea totală a finanțărilor acordate până în prezent este de 1.611.531 lei
• Runda I: 300.997 lei (2021-2022) + 320.000 lei (2022-2023)
• Runda II: 605.267 lei + 105.267 lei (2022-2023)
• Runda III: 300.000 lei.
• Runda IV: 500.000 lei.
• Runda V: 1.500.000 lei.
FINANȚĂRI FINANȚĂRI
3,631,511 LEI 3,631,511 LEI FINANȚARE

5 5 APELURI DE PROIECTE

16 16 PROIECTE FINANȚATE

7 7 COMPANIICUM FUNCȚIONEAZĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ


Fundația Comunitară București atrage fonduri private (de la companii care pun resursele la comun pentru a crește impactul în comunitate) și împreună co-finanțează inițiative de mediu sub formă de granturi acordate ONG-urile și grupurilor civice selectate prin apelurile periodice de proiecte (runde de finanțare).

În fiecare rundă de finanțare selectăm o serie de proiecte ce vor fi susținute cu resurse pe termen de 3-4 ani (în funcție de rezultatele proiectelor și de capacitatea Platformei de a atrage surse noi de finanțare).

Prin cele cinci runde ale programului de finanțare am susținut cu 3.631.511 lei implementarea a 16 proiecte de mediu din București și Ilfov în perioada 2021-2024.
   R V    R IV    R III    R II    R I

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500.000 lei și își propune să finanțeze unul-două proiecte care abordează probleme și oportunități legate de eficiență energetică. 

Proiectele selectate pot fi susținute cu bugete suplimentare pentru o perioadă de până la trei ani. Ele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, iar în baza rezultatelor obținute și a capacității Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, se va negocia și semna următoarea etapă de finanțare.În urma mapării problemelor și soluțiilor de mediu din București și Ilfov, care pot fi abordate de societatea civilă, și a unui proces de consultare și prioritizare cu principalii actori din domeniu, am decis următoarea arie de interes pentru prezentul apel de proiecte: 


EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Runda de finanțare pune la dispoziție un buget total de 500,000 lei prin care ne propunem să finanțăm între unul-două proiecte de eficiență energetică.

Prin eficiență energetică înțelegem dezvoltarea unui set de metode, soluții şi investiții realizate cu scopul reducerii consumurilor de energie minimizând pierderile și maximizând rezultatele dorite. 

În contextul clădirilor sau sistemelor, poate include măsuri de reducere a consumului de energie, utilizarea surselor de energie regenerabilă sau implementarea tehnologiilor mai eficiente din punct de vedere energetic. Scopul este de a optimiza utilizarea energiei pentru a reduce impactul asupra mediului și a costurilor asociate.

 

Exemple de proiecte care NU sunt de interes pentru program (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):
 • Investiții punctuale, care nu prevăd un plan de sustenabilitate și continuare a activităților  pe termen mediu și nu au componentă educațională sau de promovare/diseminare a rezultatelor/cunoștințelor (de ex. doar montarea panourilor fotovoltaice); 
 • Proiecte strict  educaționale precum: organizare workshop-uri, conferințe, întâlniri cu publicul țintă sau ateliere în școli;
 • Inițierea unei cercetări de investigare a comportamentelor, motivațiilor etc,  sau producere de materiale educaționale, ca și principala componentă a proiectului;
 • Doar campanii de Advocacy  sau doar campanii de educație neînsoțite de o etapă de implementare;
 • Doar programe educaționale în școli;
 • Exclusiv montarea unor panouri fotovoltaice, fără alte activități conexe în cadrul proiectului.
Exemple de activități ce pot fi finanțate ca parte a unui proiect mai complex (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):
 • Soluții de eficiență/independență energetică (sistem fotovoltaic sau eolian, modernizare sistem de termoficare cu dispozitive de reglare a căldurii, acoperișuri verzi, pereți verzi etc);
 • Modernizarea clădirilor pentru eficiență energetică: îmbunătățirea izolației termice a clădirilor, instalarea de sisteme de iluminat eficiente energetic, utilizarea de ferestre și uși eficiente din punct de vedere energetic;
 • Activități de monitorizare a nivelului de eficiență/independență energetică a clădirilor;
 • Activități de informare, conștientizare și consiliere a comunităților locale despre diferite metode de eficientizare energetică a locuințelor și despre soluții pentru construcții verzi (ex. workshopuri, vizite tematice etc);
 • Stații comunitare de generare a energiei (solară, eoliană sau prin forță fizică, pedalat) pentru încărcare de dispozitive de telefonie, laptop și accesorii.

CARE ESTE VALOAREA FINANȚĂRILOR ACORDATE

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500.000 lei  și va finanța între unul-două proiecte.

Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților și de activitățile propuse în proiect. 

Finanțarea se dorește a continua pentru 3 ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la  finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute și a capacității  Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, să se negocieze și semneze  următoarea etapă de finanțare.
Cine poate depune un proiect?

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, neafiliate politic care vor desfășura activitățile propuse în București-Ilfov.  Grupurile de inițiativă ca atare nu sunt eligibile, decât dacă aplică împreună cu un ONG gazdă.

Nu sunt eligibili să aplice angajații ENGIE România  sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților ENGIE România). CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Formularul de înscriere proiect – formular online pus la dispoziție de către Finanțator

 • completat în limba română;
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

2. Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională în București;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice sau societate cu caracter comercial;
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.

3. Proiectul

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică sau comercială;
 • activitățile proiectului se încadrează în obiectivele generale și ariile de interes ale fondului;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice.
 • costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea totală a finanțării solicitate. Definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților;
 • propune un plan de activități detaliate pentru perioada martie-decembrie 2024 și obiective de creștere/continuare pentru pentru perioada ianuarie - decembrie 2025;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în București-Ilfov.


Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la acest Program vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator;
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București;
 3. Selecția proiectelor, pe baza criteriilor de evaluare de mai jos, realizată de către un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și un reprezentant al finanțatorilor;
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice. 


CRITERII DE EVALUARE:

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii, care sunt punctate cu note de la 1 la 5: 

 • Relevanța proiectului pentru obiectivele rundei de finanțare
 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate, relevanța soluției pentru rezolvarea problemei);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse);
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: planificarea, implementarea, evaluarea proiectului, managementul bugetului);
 • Participativitate (comunitatea locală/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în dezvoltarea, implementarea proiectului);
 • Schimbări vizibile planificate, inclusiv de mediu (proiectul vizează producerea de schimbări concrete – vizibile/materiale sau nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile prin rezultatele concrete pe care le produc);


Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să: 

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând https://bucuresti.grantmanager.ro;
 2. Pentru a vă crea cont, în meniul Autentificare utilizatori, dați click pe butonul Creează un cont nou;
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale și apăsați butonul de la final Creează un cont cont. Veți primi un email de bun-venit și un link valabil pentru o singură accesare, pe care trebuie să intrați pentru a vă seta parola;
 4. Pentru a intra în cont oricând după ce v-ați deconectat, completați câmpurile cu numele de utilizator pe care vi l-ați ales și parola, în meniul din dreapta Autentificare utilizatori.

ÎNSCRIEREA PROIECTULUI PE PLATFORMĂ

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus). 
Odată autentificat, veți vedea Programele de finanțare disponibile în pagina principală sau în meniul de sus Fonduri. Selectați Platforma de mediu București și va apărea formularul de înscriere a proiectului pe care trebuie să-l completați. 
Când începeți să completați formularul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau vă deconectați din platformă, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după reconectare, accesând meniul 
Start. Pentru a continua completarea aplicației, apăsați pe titlul programului la care vreți să aplicați și vi se va deschide ultima variantă salvată a formularului pe care ați început să-l completați. 
Pentru a trimite formularul completat pentru evaluare (ATENȚIE! până cel târziu 22 ianuarie 2024 ora 18:00) apăsați pe butonul “Trimite”. Odată trimis în evaluare, formularul nu mai poate fi modificat; acesta poate fi doar vizualizat. 
Pentru ușurință, vă recomandăm să scrieți aplicația în formularul Word din arhiva de Materiale auxiliare, înainte de a o încărca pe platformă.


Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral: scurta descriere în limba engleză, iar restul întrebărilor în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 22 ianuarie 2024, ora 18:00.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului.

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare” disponibilă AICI

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:
 • ghidul aplicantului în format pdf;
 • formularul de aplicație în format word;
 • formularul de activități în format excel;
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare;
 • instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf.


Selecția proiectelor este realizată de către un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și un reprezentant al finanțatorului ENGIE România.

Componența integrală a juriului va fi anunțată pe website-ul Platformei de mediu pentru București  înainte de 31 decembrie 2023.


Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv. 


*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.


Calendarul programului de finanțare este următorul:

 • Lansare apel de proiecte: 27 noiembrie 2023

În perioada apelului de propuneri de proiecte vom organiza două sesiuni de discuții cu potențialii aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație. Sesiunile vor avea loc online, cu programare prealabilă pe email (erika@fundatiacomunitarabucuresti.ro), pe datele de: 12 decembrie 2023 ora 17:00-18:30, 15 ianuarie 2024 ora 17:00-18:30.


 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 22 ianuarie 2024, ora 18:00
 • Selecția proiectelor câștigătoare: 23 ianuarie -14 februarie 2024 
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: după 15 februarie 2024
 • Contractare proiecte câștigătoare: 15-20 februarie 2024
 • Implementarea proiectelor: martie - 31 decembrie 2024
 • Raportare finală: până la 31 ianuarie 2025
  • *Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

Lista proiectelor finanțate va fi publicată după data de 15 februarie 2024.


Proiectele finanțate în rundele precedente sunt următoarele:

 • Finanțat din runda III: "Dâmbovița Apă Dulce" (Asociația Nod Makerspace) este un demers complex care va implica pilotarea unei soluții tehnice pentru administrarea deșeurilor în scopul îmbunătățirii calității apei din râul Dâmbovița. Acest proiect va include, de asemenea, implementarea unui ansamblu de mobilier stradal creat din materiale reciclate și va promova educația și conștientizarea publicului în ceea ce privește deșeurile și relația cu râul. Prin intermediul campaniilor de advocacy, proiectul va susține îmbunătățirea procesului de gestionare a deșeurilor în mediul acvatic. Proiectul a primit o finanțare de 100.000 lei.
 • Finanțat din runda III: "Academia de Compost: ADC" (Asociația Climato Sfera) este implementat pe o perioadă de cel puțin 2 ani de către un consorțiu format din Asociația pentru Consum Sustenabil, Climato Sfera, Asociația Culturalis, Livada Comunitară Mărțișor, împreună cu experți Ecoteca și Urban Cultor. Scopul principal al acestui proiect este de a promova Compostarea Comunitară Locală (CCL) a deșeurilor nepericuloase compostabile în zonele de proximitate din București. Prin dezvoltarea participativă a unui cadru normativ și operațional pentru gestionarea sustenabilă a deșeurilor, educarea publicului larg privind impactul generat de consum și producția de deșeuri, acest proiect va contribui la creșterea gradului de conștientizare și practica CCL în comunitate. Proiectul a primit o finanțare de 200.000 lei.
 • Finanțat prin runda II: „Natura dintre blocuri” (Asociația Parcul Natural Văcărești) deschide către comunitate o nouă zonă naturală urbană, Pajiștea Petricani (zona Tei-Romsilva). Pentru a aduce oamenii în zonă, fără să înlăture natura, proiectul include un traseu tematic, 5 noi zone documentate (din cele aflate în proprietate publică) și o comunitate de practică care să susțină, pe termen lung integrarea biodiversității în planificarea și administrarea urbană și să transforme modul în care ne raportăm la zonele naturale semi-sălbatice din orașe. Proiectul a primit o finanțare de 231.520 lei.
 • Finanțat prin runda II: „Grădina cu Povești” (Asociația P.A.V.E.L) înseamnă transformarea unui teren viran și arid într-o grădină terapeutică și multisenzorială în curtea Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București, chiar în fața secției de Oncopediatrie. Având în vedere impactul negativ al bolii oncologice și nivelul de anxietate al pacientului spitalizat, grădina va fi amenajată pe o suprafață generoasă de 1.143 mp. Proiectul a primit o finanțare de 122.400 lei.
 • Finanțat prin runda II: „ROOTS – Grădini urbane” (Asociația Culturalis) - finanțat prin runda II - aduce conștiința civică și ecologică în cartierul Titan. Vor fi amenajate două grădini de bloc, fiecare cu stație proprie de compostare.
  Cu implicarea vecinilor și a autorităților locale se vor desfășura ateliere educative pentru familii. Proiectul este unul pilot, documentat, pentru ca cele două spații să devină centre de
  învățare și împărtășire de experiență și modelul să fie replicat și în alte grădini de bloc. Proiectul a primit o finanțare de 62.500 lei.
 • Finanțat prin runda II: „Împreună în grădina de lângă bloc” (Grupul de inițiativă Floreasca Civică) - finanțat prin runda II - are două componente: reamenajarea spațiilor verzi dintre blocuri, din curtea școlii și a grădiniței și din
  fața dispensarului din cartierul Floreasca și amenajarea unui pocket park pe strada Ceaikovski. Valoarea finanțării este de 83.580 lei.
 • După ce în primul an a fost cartată vegetaţia din zonele cheie (Dâmbovița pe culoarul Mihai Bravu-Glina, Parcul Natural Văcărești), s-a elaborat strategia de amenajare ecologică a
  culoarului și un traseu tematic de biodiversitate în pădurea Băneasa, proiectul ”Traversăm prin verde” (Asociația Parcul Natural Văcărești) - finanțat prin runda I - primește și în anul doi o finanțare de 100.000 lei. Cu aceste fonduri, se amenajează zonele pilot pentru crearea unui culoar ecologic pe malul drept al Dâmboviței, între Mihai Bravu și Glina.
 • În primul an al proiectului „aerlive.ro” (Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis) - finanțat prin runda I - au fost montați 20 de senzori noi, a fost realizat raportul anual al calității aerului din București și trei
  propuneri de politici publice dezvoltate colaborativ, cu grupurile civice. Continuarea finanțării permite finalizarea aplicației de mobil pentru monitorizarea calității aerului din București și două campanii de monitorizare a calității aerului și de conștientizare a efectelor poluării asupra organismului uman. Valoarea finanțării acordate este de 100.000 lei.
 • „Verde citadin” (Asociația CSR Nest) - finanțat prin runda I -este proiectul care a organizat 10 ateliere de grădinărit și un târg de economie circulară, două construcții pe pereți verzi în zona Pieții Mureș și două grădini pedagogice în Buftea și București. În 2023, prin finanțarea de 99.950 lei, celor două grădini pedagogice de anul trecut li se va alătura grădina Colegiului Național I.L. Caragiale.
  Profesorii și responsabilii din liceele care îngrijesc aceste spații vor participa la activități de pregătire și training pentru îngrijirea grădinilor, pentru a asigura sustenabilitatea acestor
  acțiuni.


ENGIE ROMÂNIA

Grupul de companii ENGIE Romania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producție din surse regenerabile și furnizare de energie electrică, precum și soluții verzi și servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice.

ENGIE Romania are 3 axe principale de acțiune în domeniul responsabilității sociale: protecția mediului înconjurător, educația și sănătatea. În domeniul protecției mediului înconjurător, prioritățile companiei sunt facilitarea accesului la energie verde pentru consumatorii aflați în precaritate energetică, îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri unde se desfășoară activități sociale precum și încurajarea soluțiilor energetice inovatoare pentru a diminua emisiile de carbon. ENGIE Romania a investit, din 2005 până în prezent, 1.938.000 euro în proiecte ce promovează soluții sustenabile, derulate în parteneriat cu mai multe ONG-uri, iar angajaţii săi au dedicat aproximativ 10.400 de ore de voluntariat pentru cauze sociale din domeniul mediului înconjurător.

Fundația Comunitară București

Hub V7, Strada D.I. Mendeleev, nr. 5, etaj 1, sector 1, București 


Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație, o puteți contacta pe Erika ANDRÁSI la: email: erika@fundatiacomunitarabucuresti.ro, telefon: 0740 050510.APLICĂ ACUMNOUTĂȚI


NOUTĂȚI


   

Contact media | Mihaela Gălie, Coordonator comunicare FCB
ALĂTURĂ-TE INIȚIATIVEI NOASTRE
ALĂTURĂ-TE INIȚIATIVEI NOASTRE